รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมทอล์คโชว์สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทย โครงการพี่ทหารสานฝัน Inspiration Talk “ชีวิตและความฝัน มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ”

     พลตรี ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมทอล์คโชว์สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทย โครงการพี่ทหารสานฝัน Inspiration Talk “ชีวิตและความฝัน มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ” โดยมี อาจารย์ศักดิ์ครินช์ จงหาญ (ครูนะ) เป็นผู้บรรยาย เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา เตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และวางแผนอนาคตของตนเอง รวมถึงปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ รักสถาบัน ณ หอประชุมโรงเรียนบัวเชดวิทยา ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ มีนักเรียนเข้ารับฟังกว่า 1,600 คน และมี พ.อ. ธานินทร์ ดมหอม ผบ.ฉก.26, นายพัฒนา พึ่งผล ปลัดอาวุโส อ.บัวเชด, นายกิตติชัย แผ่นจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเชดวิทยา, หัวหน้าส่วนราชการ อ.บัวเชด, คณะครูโรงเรียนบัวเชดวิทยา ร่วมรับฟังด้วย ทำให้สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้มีแรงผลักดันในการดำเนินชีวิต ทั้งการเรียนและอนาคตที่ดีต่อไป

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube