รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการอบรมเสริมสร้างวิทยากรปราชญ์เพื่อความมั่นคง ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

     พลตรี ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการอบรมเสริมสร้างวิทยากรปราชญ์เพื่อความมั่นคง ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อพัฒนาเครือข่ายปราชญ์เพื่อความมั่นคงและเสริมสร้างวิทยากรท้องถิ่นให้นำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดแก่ชุมชน รับรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย วีรกรรมของ พระมหากษัตริย์ไทยและโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สำนึกและเทิดทูนสถาบัน ณ โรงแรม เฮอร์มิเทจ ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube