รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดโครงการ “สานพลัง สร้างเครือข่ายเพื่อบุตรที่มีความต้องการพิเศษ”

     พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดโครงการ “สานพลัง สร้างเครือข่ายเพื่อบุตรที่มีความต้องการพิเศษ” เพื่อจัดกิจกรรมเน้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของบุตรกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษและภาคีเครือข่าย ให้เข้าใจสภาพปัญหาและข้อจำกัดขีดความสามารถของบุตรกำลังพล ณ ห้องราชาวดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

แชร์โพสต์นี้

แบ่งปันโพสต์นี้กับเพื่อนของคุณ!

Facebook

YouTube