กองทัพภาคที่ 2 จัดประชุมผู้บริหารงานด้านความมั่นคงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ ๒/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารงานด้านความมั่นคงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562 เพื่อแถลงผลการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงประจำปี 2561และมอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงประจำปี 2562 ให้หน่วยงานและส่วนราชการด้านความมั่นคงได้ใช้เป็นแนวทางในการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานด้านมั่นคง ทหาร ตำรวจ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จากพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมรับฟังฯ กองทัพภาคที่ 2 ในฐานะองค์กรหลัก มีหน้าที่สร้างเสถียรภาพด้านความมั่นคงในพื้นที่ มีภารกิจหลัก 5 ประการ ประกอบด้วย การป้องกันประเทศ, การรักษาความมั่นคงภายใน, การรักษาความสงบเรียบร้อย,การช่วยพัฒนาประเทศ และการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม และภารกิจหลักที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ด้านการรักษาความมั่นคงภายในมีการวางแผนอำนวยการประสานงาน และกำกับดูแลการดำเนินการของทุกภาคส่วน ให้เป็นไปตามนโยบาย ณ ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube