รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 จังหวัดมุกดาหาร

      พลตรี ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 เพื่อทดสอบความพร้อมการปฏิบัติ ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ การบริหารพื้นที่ การระดมทรัพยากรกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ การฝึกซ้อมย่อย เช่น การสาธิตการใช้วัสดุอุปกรณ์ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการควบคุมฝูงชน ณ สนามโรงเรียนมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube