รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่พร้อมทั้งพบปะพี่น้องประชาชนจังหวัดสกลนคร

     พันเอก นรธิป โพยนอก รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่พร้อมทั้งพบปะพี่น้องประชาชนและรับฟังปัญหาที่เดือดร้อนของพี่น้องประชาชน สนาม โดยมีการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่อำเภอวานรนิวาสร่วมกันแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน แบบบูรณาการทุกหน่วยมีส่วนร่วมในการร่วมกันแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน บ้านขาม ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

แชร์โพสต์นี้

แบ่งปันโพสต์นี้กับเพื่อนของคุณ!

Facebook

YouTube