รองแม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมฟังบรรยายพุทธวจน ตามโครงการ “พุทธวจนบรรยาย”

     พลตรี ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม รองแม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมฟังบรรยายพุทธวจน ตามโครงการ “พุทธวจนบรรยาย” เพื่อเผยแพร่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นพระธรรมวินัยจากพระโอษฐ์ ตามแนวทางพระไตรปิฎก อันจะสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อเกิดประโยชน์เกื้อกูลต่อการดำเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา โดย พระอาจารย์ คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เป็นผู้บรรยาย ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

แชร์โพสต์นี้

แบ่งปันโพสต์นี้กับเพื่อนของคุณ!

Facebook

YouTube