รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความรักความสามัคคีปรองดองในสังคม ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้ง ระดับภาค

     พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 / ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความรักความสามัคคีปรองดองในสังคม ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้ง ระดับภาค โดยมี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา, ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครราชสีมา, นายอำเภอหนองบุญมาก, ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา,กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ให้การต้อนรับ ซึ่งมี พันเอก สุรชิน กาญจนจิตติ เลขานุการศูนย์บริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร พร้อมทั้งแนะนำวิธีการเสนอขอโครงการฯ มีประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาที่ร่วมกิจกรรม จำนวน 350 คน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

แชร์โพสต์นี้

แบ่งปันโพสต์นี้กับเพื่อนของคุณ!

Facebook

YouTube