กองทัพภาคที่ 2 จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันดินโลก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตร

     เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.61 เวลา 1000 น. พลโท เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันดินโลก ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

     ด้วยในวันที่ 5 ธ.ค.61 เป็นวันดินโลก อีกทั้งในวันที่ 4 ธ.ค. ของทุกปี เป็น “วันสิ่งแวดล้อมไทย” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยภายในงานมีกิจกรรมการโยนจุลินทรีย์ก้อน (EM Ball) เพื่อบำบัดน้ำในเขตคูเมือง อีกทั้งยังมีการทำความสะอาดลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และบริเวณโดยรอบ และยังได้มีการพัฒนาและทำความสะอาดพระอารามหลวง และวัดสำคัญในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีส่วนราชการ ทั้งภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร รวมทั้งประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube