พลโท ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ หัวหน้าคณะทำงานประสานงานมวลชน หัวหน้าคณะทำงานประสานงานมวลชน ลงพื้นที่สร้างการรับรู้รัฐธรรมนูญปี 60

      พลโท ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ หัวหน้าคณะทำงานประสานงานมวลชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ลงพื้นที่จังหวัดจอนแก่น สนองนโยบายผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ลงพื้นที่พบปะประสานงานด้านมวลชน กว่า 1,000 คน เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญปี 2560 ชี้แจงแนวทางเตรียมการเลือกตั้งในปี 2562 และทรอดแทรกภารกิจอันใหญ่หลวงที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในรัชกาลที่ 9 ที่มีต่อปวงชนชาวไทย ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (วิทยาเขตขอนแก่น) อำเภอเมืองฯ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube