แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการปฐมนิเทศและให้แนวทางการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนของกองทัพภาคที่ 2

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการปฐมนิเทศและให้แนวทางการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนของกองทัพภาคที่ 2 เพื่อให้ผู้บังคับหน่วยระดับกองพันขึ้นไปหรือเทียบเท่า และชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ได้รับทราบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน ในการลงพื้นที่ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ เทิดทูนสถาบัน โดยได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ให้กับกำลังพลในชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ทั้ง 61 ชุด กำลังพลรวม 466 นาย แบ่งเป็น ชุดวิทยากรขุนศึก, ชุดวิทยากรขุนภักดี และ ชุดวิทยากรขุนอาสา ณ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

แชร์โพสต์นี้

แบ่งปันโพสต์นี้กับเพื่อนของคุณ!

Facebook

YouTube