รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย จังหวัดอุบลราชธานี

     พลตรี ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ชาติไทย และสิทธิหน้าที่ของการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมี พันเอก วินัย เจริญศิลป์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ให้การต้อนรับ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการเพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย โดยการเผยแพร่ให้กับนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ด้วยการสร้างการรับรู้ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา จำนวน 2 คน , ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 25 คน , ข้าราชการครู จำนวน 20 คน , ครูอาสาสมัคร จำนวน 49 คน , เจ้าหน้าที่คณะทำงานโครงการ จำนวน 52 คน , ครู กศน.ตำบล จำนวน 258 คน , ผู้แทนกรรมการ ศส.ปชต. จำนวน 219 คน , ภาคีเครือข่ายทางการศึกษา จำนวน 40 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 665 คนณ ศาลาประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

แชร์โพสต์นี้

แบ่งปันโพสต์นี้กับเพื่อนของคุณ!

Facebook

YouTube