แม่ทัพภาคที่ 2 นำเด็กนักเรียนจาก 9 จังหวัดในพื้นที่อีสานใต้เยี่ยมชมทำเนียบรัฐบาล ตามโครงการ “พี่ทหารสานฝันสู่ทำเนียบรัฐบาล รุ่นที่ 5”

     เมื่อวันที่ 8 พ.ย.61 พลโทธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 นำเด็กนักเรียนจาก 9 จังหวัดในพื้นที่อีสานใต้เยี่ยมชมทำเนียบรัฐบาล ตามโครงการ “พี่ทหารสานฝันสู่ทำเนียบรัฐบาล รุ่นที่ 5” เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ และแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต ให้เป็นกำลังของประเทศชาติที่เปี่ยมไปด้วยอุดมการณ์ คิดดี พูดดี ทำดี ภักดี ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธาน

     สำหรับโครงการพี่ทหารสานฝันสู่ ทำเนียบรัฐบาล เป็นการยกระดับเตรียมความพร้อมสูงสุดให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้มีความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา อย่างมี ประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน ผ่านการเรียนการสอนแบบบูรณาการ มุ่งกระจายโอกาส ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างเท่าเทียม รวมทั้งปลูกฝังให้เยาวชนมีความรักในสถาบันชาติ การเป็นพลเมืองที่ดี มีความเคารพเทิดทูนในสถาบัน พระมหากษัตริย์ โดยทีมวิทยากร คณะอาจารย์ที่มีประสบการณ์โดยตรง เช่น หมอภาค พ.ท.น.พ.ภาคย์ โลหารชุน ครูนะ สัครินทร์ จงหาญ มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งรุ่นนี้มีนักเรียนมาจาก จังหวัด นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร รวม 350 นาย

     แม่ทัพภาคที่ 2 ได้กล่าวย้ำว่า ให้ทุกคนเป็นคนดีตามหลักศาสนา เคารพกฎกติกาบ้านเมือง “มีวินัย กล้าหาญ เสียสละ สามัคคี พัฒนาตนเองและสังคม” คนรุ่นใหม่ต้องเป็นคนดี เป็นคนเก่ง ร่วมกันต่อยอดสิ่งที่ดีงามของบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

แชร์โพสต์นี้

แบ่งปันโพสต์นี้กับเพื่อนของคุณ!

Facebook

YouTube