กองทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการคัดแยกทหารใหม่ และต้อนรับทหารใหม่ ผลัด 2/2561

     จากนโยบายกองทัพบก ได้จัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่ ตั้งแต่วันแรกที่ทหารใหม่มารายงานตัวเข้ารับราชการทหาร เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของกองทัพบกที่จะให้การดูแลสมาชิกใหม่ในทุกด้านอย่างดีที่สุด โดยกิจกรรมครั้งแรกจะจัดพร้อมกันทั่วประเทศ ในการรับทหารใหม่ผลัด 2/2561 ที่จะมารายงานตัวเข้าประจำการระหว่าง 1-3 พฤศจิกายน กองทัพภาคที่ 2 โดยแม่ทัพภาคที่ 2 ได้มอบหมายให้ พลตรี ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 2 ได้ตรวจเยี่ยมการคัดแยกทหารใหม่ และต้อนรับทหารใหม่ ณ บริเวณสนามมวยเวทีมวยค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube