กองทัพภาคที่ 2 ประกอบพิธีมอบโล่และเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. ผ่านการฝึกอบรมครูประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย ที่ ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานมอบโล่และเข็มเชิดชูเกียรติให้กับ ครูดีเด่นที่ผ่านการอบรม “การจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์” ให้กับครูวิทยากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จำนวน 31 ราย ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ร่วมกับ หน่วยทหารในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดขึ้น ในพื้นที่ 20 จังหวัดและมีการขยายผลจัดกิจกรรมไปยังหน่วยทหาร ครอบครัว และประชาชนทั่วไป โดยมีวิทยากรครู กศน. ที่ผานการอบรมเป็นวิทยากรถ่ายทอด ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ให้กับนักเรียนนักศึกษาได้มีความตระหนักรู้ สำนึก และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้มีความเข้มแข็ง ตลอดไป

อัลบั้มภาพ

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

แชร์โพสต์นี้

แบ่งปันโพสต์นี้กับเพื่อนของคุณ!

Facebook

YouTube