แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดโครงการพี่ทหารสานฝันก้าวสู่ Thailand 4.0

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดโครงการพี่ทหารสานฝันก้าวสู่ Thailand 4.0 โดยมีวิทยากรพิเศษในการบรรยาย นายแพทย์ที่แข็งแกร่งที่สุด พันโทนายแพทย์ ภาคย์ โลหารชุน ผู้บังคับกองพันทหารเสนารักษ์ที่ 3 และ ครูนะ อาจารย์ ศักดิ์ครินช์ จงหาญ ผู้จัดการโรงเรียนภาษาอังกฤษครูนะ ณ ศูนย์การค้า Terminal 21 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube