แม่ทัพภาคที่ 2 รับมอบอุปกรณ์ประจำด่านตรวจ/จุดตรวจ ตามโครงการจัดตั้งและปรับปรุงด่านตรวจ/จุดตรวจ ประจำปี 2561

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 รับมอบอุปกรณ์ประจำด่านตรวจ/จุดตรวจ ตามโครงการจัดตั้งและปรับปรุงด่านตรวจ/จุดตรวจ ประจำปี 2561 ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานปราบปรามยาเสพติด โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียง ได้รับมอบและส่งต่อไปยังหน่วยงานตามจังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube