กรมฝนหลวงและการบินเกษตรร่วมกับกองทัพภาคที่ 2 บูรณาการความร่วมมือในการปั้นเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติฝนหลวง สืบสานศาสตร์พระราชา

     นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วย พลตรี ราชันย์ ประจันตะเสน เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 บูรณาการความร่วมมือในการปั้นเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติฝนหลวงสืบสานศาสตร์พระราชา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ ห้องอเนกประสงค์ กองพันทหารสื่อสารที่ 22 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยนำกำลังพลกองทัพภาคที่ 2 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันปั้นเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อใช้ในโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง สืบสาน ศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยในครั้งนี้เป็นการปั้นเมล็ดพันธุ์พืช จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ เมล็ดมะค่าแต้ และเมล็ดมะขามป้อม จำนวน 15,800 เมล็ด เพื่อเตรียมเมล็ดพันธุ์พืชที่ปั้นหุ้มด้วยดินเหนียวที่ปั้นเรียบร้อยแล้ว ไปโปรยในพื้นที่เป้าหมายบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 19 – 30 กันยายน 2561

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

แชร์โพสต์นี้

แบ่งปันโพสต์นี้กับเพื่อนของคุณ!

Facebook

YouTube