พลตรี สิทธิพันธ์ แก้วมะเริง รองผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป เป็นประธานเปิดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ระดับภาค ณ โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี

พลตรี สิทธิพันธ์ แก้วมะเริง รองผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป เป็นประธานเปิดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ระดับภาค ณ โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี

     โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ระดับภาคจัดขึ้นวันที่ 21-22 ส.ค.61 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 5 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร และนครพนม จำนวนกว่า 150 คน โดยมีกิจกรรม อาทิ พ.อ. วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก บรรยายสร้างการรับรู้ผลงานของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ , การเสวนาการจัดการรายการวิทยุและการกระจายข่าวในโลก4.0 โดย พ.อ. ณัฏฐ์ ศรีอินทร์ รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 2 , การบรรยายประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยขุนศึก 21 , การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ,การจัดแสดงกิจกรรมทางทหาร และการเยี่ยมชมการจัดระเบียบสังคม

     โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ระดับภาค มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ เสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีและร่วมหาแนวทางป้องกันการนำเสนอข่าวที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ประกอบด้วย ผู้แทนสื่อมวลชนจากส่วนกลาง ,สื่อมวลชนในท้องถิ่น, ผู้แทนวิทยุชุมชน และผู้แทนเครือข่ายหอกระจายข่าวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

แชร์โพสต์นี้

แบ่งปันโพสต์นี้กับเพื่อนของคุณ!

Facebook

YouTube