พลตรี พรเทพ วัชรวิสุทธิ์ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดการอบรมครูทหารบกตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ของชุดอบรมเคลื่อนที่กรมยุทธศึกษาทหารบก

    พลตรี พรเทพ วัชรวิสุทธิ์ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดการอบรมครูทหารบกตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ของชุดอบรมเคลื่อนที่กรมยุทธศึกษาทหารบก ซึ่งจัดให้มีการอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 7-17 สิงคมคม 2561 เพื่อพัฒนาครูทหารบก ให้มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู นำไปพัฒนาตนเองและการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์ มีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมให้มีคุณสมบัติพร้อมในการขอหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอน ตามข้อบังคับของกระทรวงหกลาโหมว่าด้วยการกำหนดวิทยฐานะสำหรับข้าราชการทหารที่ทำหน้าที่สอน พ.ศ.2561 ณ ห้องร่วมเริงไชย สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

แชร์โพสต์นี้

แบ่งปันโพสต์นี้กับเพื่อนของคุณ!

Facebook

YouTube