รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ร่วมพิธีวันรพี วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”

“วันรพี”  ตรงกับวันที่ ๗ สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ และทรงวางระบบแบบแผนศาลยุติธรรม รวมถึงทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอันเป็นประโยชน์ใหญ่ ยิ่งแก่ประเทศชาติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระผู้มีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงต่อประชาชนชาวไทยทั้งปวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่นักกฎหมายไทย เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณและเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ จึงขออัญเชิญพระประวัติของพระองค์ท่าน เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ โดยมี พันเอก ณัฎฐ์ ศรีอินทร์ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ร่วมพิธีฯ ณ ลานหน้าพระอนุสาวรีย์ ศาลอุธรณ์ภาค 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

แชร์โพสต์นี้

แบ่งปันโพสต์นี้กับเพื่อนของคุณ!

Facebook

YouTube