รองแม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่โครงการปลูกป่าสร้างฝายเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการอนุรักษ์พื้นที่ป่า

     พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พลตรี ชาญชัย เอมอ่อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 , พันเอก สมหมาย บุษบา เสธนาธิการมณฑลทหารบกที่ 28 ลงพื้นที่โครงการปลูกป่าสร้างฝายเพื่อสืบสานพระราชปณิธานฯ ณ บ้านโป่ง อำเภอด่านซ้ายตรวจเยี่ยมโครงการฯ ซึ่งดังกล่าว มีระยะเวลาดำเนินโครงการทั้งสิ้น 4 ปี ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือนกันยายน 2563 เพื่อสืบสานแนวทางพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกองทัพภาคที่ 2 ได้มอบหมายให้ มณฑลทหารบกที่ 28 รับผิดชอบในการดำเนินการโครงการ สำหรับในปี พ.ศ.2560-2561 นี้ ได้ดำเนินการแล้ว กว่า 2 พันไร่เศษและได้ดำเนินโครงการแบบบูรณาการตามแนวทางประชารัฐ ร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่างๆ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ด้วย เพื่อร่วมกันปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับรณรงค์ปลูกจิตสำนึกการดูแลรักษาป่าไม้ตามนโยบายของกองทัพบก รัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำไปสู่เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ป่าไม้แห่งชาติ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการอนุรักษ์พื้นที่ป่า เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

แชร์โพสต์นี้

แบ่งปันโพสต์นี้กับเพื่อนของคุณ!

Facebook

YouTube