พลเอก วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เยี่ยมชมการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร (FTX) ประจำปี 2561

     พลเอก วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในโอกาสเยี่ยมชมการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร (FTX) ประจำปี 2561พร้อมด้วย พลโท ปรีชา สายเพ็ชร เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม ผู้แทนปลัดกระทรวงกลาโหม, พลตรี ชนินทร โพธิวัฒนางค์กูร รองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม โดยมี พลตรีราชันต์ ประจันตะเสน เลขาธิการกองอำนวยกรรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 และนายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับ การฝึกในครั้งนี้ได้กำหนดการจัดการฝึกออกเป็น 2 ห้วง ได้แก่ 1. การฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) ห้วงวันที่ 22- 24 พ.ค.61 ซึ่งเป็นการวางแผน อำนวยการและประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติการต่างๆ ณ ที่ตั้งปกติของหน่วย 2. การฝึกภาคสนาม (FTX) ห้วงวันที่ 18-20 มิ.ย.61 เป็นการฝึกทดสอบการปฏิบัติการตามขั้นตอนการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ ณ พื้นที่ฝึก กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

แชร์โพสต์นี้

แบ่งปันโพสต์นี้กับเพื่อนของคุณ!

Facebook

YouTube