ทภ.2/กอ.รมน.ภาค 2 เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ

     พันเอก สุรชิน กาญจนจิตติ เลขาธิการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปและเลขาธิการศูนย์บริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ และบริหารจัดการน้ำระดับพื้นที่ สำหรับศูนย์บริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการบริการจัดการทรัพยากรน้ำ จากทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยอันเกิดจากน้ำ และเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านการใช้ข้อมูลและการแจ้งเตือนสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปิดการอบรมระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

แชร์โพสต์นี้

แบ่งปันโพสต์นี้กับเพื่อนของคุณ!

Facebook

YouTube