แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดอุบลราชธานี

       พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดพุทธนิคมกิตติยาราม หมู่ที่ 11 ตำบลไร่น้อย จังหวัดอุบลราชธานี หลังจากนั้นได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดและปิดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube