รองแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประชุมร่วมหารือกับคณะทำงานบริการการจัดการน้ำ

     พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2/ประธานศูนย์บริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นาย มุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประชุมร่วมหารือกับคณะทำงานบริการการจัดการน้ำ ตามคำสั่งกองทัพภาคที่ 2/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ที่ 29/2561 เรื่องการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อรับฟังข้อมูลการดำเนินงานของคณะทำงานบริหารการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี ชั่น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube