แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจความพร้อมและปล่อยขบวนรถในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่องานด้านบรรเทาสาธารณภัย “ภัยแล้ง วาตภัย”

    พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจความพร้อมและปล่อยขบวนรถในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่องานด้านบรรเทาสาธารณภัย “ภัยแล้ง วาตภัย” ประจำปี 2561 จากสภาวะการณ์ที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูแล้งอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งคาดว่าจะเกิดสถานการณ์ภัยแล้งขึ้นยาวนาน กองทัพบกมีความห่วงใยประชาชน โดย พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสารท ผู้บัญชาการกองทัพบก/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก จึงได้มีดำริให้หน่วยขึ้นตรง ดำเนินการเตรียมความพร้อม ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน อย่างทันท่วงที ทางกองทัพภาคที่ 2 จึงได้เตรียมความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัย ทั้งด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้มีความพร้อมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งได้ทันต่อสถานการณ์ กองทัพภาคที่ 2 โดย มณฑลทหารบกที่ 23 จึงได้เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือหากเกิดภัยพิบัติขึ้น ณ สนามกีฬามณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร อำเภอเมืองฯ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

แชร์โพสต์นี้

แบ่งปันโพสต์นี้กับเพื่อนของคุณ!

Facebook

YouTube