แม่ทัพภาคที่ 2 มอบอุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสารบนเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เพื่อสนับสนุนให้กับชุดปฏิบัติการในพื้นที่ชายแดน

พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธาน พิธีมอบอุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสารบนเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ณ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563

ในการนี้ แม่ทัพภาคที่ ๒ มีดำริในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ที่ทันสมัย เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อสนับสนุนให้กับชุดปฏิบัติการในพื้นที่ชายแดน สำหรับปฏิบัติภารกิจในการป้องกันชายแดน และปราบปรามการลักลอบ กระทำผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติด

​ในการดำเนินการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เสนอ “โครงการพัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชาชุดปฏิบัติการ ด้วยระบบวิทยุสื่อสารบนเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ”  พร้อมขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

     ในการนี้  แม่ทัพภาคที่ ๒, ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มอบอุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสารบนเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ให้แก่หน่วย และกรุณามอบแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

 

Total Page Visits: 80 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube