การกองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เสริมสิริมงคลแก่กองทัพภาคที่ 2 และแก่พี่น้องประชาชน อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่เสียชีวิตกับเหตุการณ์รุนแรง

     วันนี้(5 มีนาคม 2563) เวลา 0830 ที่ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หน้ากองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เสริมสิริมงคลแก่กองทัพภาคที่ 2 โดยมีข้าราชการกองทัพภาคที่ 2 ทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีกว่า 500 คน

พิธีในครั้งนี้ที่จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ
ประการแรก เพื่อเสริมความสิริมงคล สร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการ พร้อมครอบครัวของกองทัพภาคที่ 2 และหน่วยขึ้นตรง

ประการที่สอง เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องประชาชน และอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่เสียชีวิตกับเหตุการณ์รุนแรงในห้วงที่ผ่านมา

     โดยมีประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูประโชติบุญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดถ้ำดาวเขาแก้ว ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และพระสงฆ์อันดับอีก 9 รูป รวม 10 รูป  และมีกิจกรรมสำคัญที่ปฏิบัติ เช่น การไหว้พระรับศีล, การทอดผ้าไตรบังสุกุลอุทิศถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและข้าราชบริพาร, การเจริญพระพุทธมนต์เสริมสิริมงคล และการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

Total Page Visits: 38 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube