รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการความรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ของ กองทัพภาคที่ 2

     พลตรี อรรถ สิงหัษฐิต รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการความรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ของ กองทัพภาคที่ 2″ และมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้” เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ การทำงานของคณะทำงาน ด้านการจัดการความรู้ กองทัพภาคที่ 2 และผู้ประสานงานการจัดการความรู้ของ หน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 และ หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 จำนวนกว่า 80 นาย ณ ห้องประชุม พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ รพ.ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชีสมา  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

 

Total Page Visits: 35 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube