จังหวัดนครราชสีมาทำบุญเมือง ๓๖๔ ปี ตักบาตรพระ ๑๐,๐๐๐ รูป

     จังหวัดนครราชสีมาทำบุญเมือง ๓๖๔ ปี ตักบาตรพระ ๑๐,๐๐๐ รูป ถวายเป็นพุทธบูชา-ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช อุทิศบุญให้ก้บท้าวสุรนารี บรรพบุรุษและผู้ที่เสียชีวิวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรว-ตั้งกองทุนสาธารณสงเคราะห์ นำปัจจัยและอาหารมอบโครงการจากวัดสู่บ้าน และคณะสงฆ์ ๔ จว.ชายแดนกาคใต้

พระเดชพระคุณพระธรรมเจดีย์ เจ้าคณะภาค ๑๑ วัดทองนพคุณเป็นประธานสงฆ์ในพิธีตักบาตรพระ ๑๐,๐๐๐ รูป ณ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา มีนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และ พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ร่วมพิธีเริ่มโดยคณะสฆ์สวดมาติกาบังสุกุล จากนั้นเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชเมืองและทำบุญตักบาตรพระสฆ์ จำนวน ๑๐,๐๐๐ รูป ซึ่งได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ ๔ จังหวัด ได้แก่ จ.นครราชสีมา ,ชัยภูมิ ,บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ภายในงานได้รับความ สนใจจากข้าราชการพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนร่วมพิธี

สำหรับการจัดงานตักบาตรพระ ๑๐,๐๐๐ รูป ครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ ๒ โดยจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนในจังหวัดนคราชสีมา มีวัตถุประสค์เพื่อวายเป็นพุทธบูชา ๒ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแต่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ผู้สถาปนาเมืองนครราสีมา และ เพื่ออุทิศสวนกุศลให้บรรพบุรุษผู้เสียสละชีวิตในการปกป้องเมืองนคราชสีมา อาทิ ท้าวสุรนารี เพื่อรวมพลังพุทธบริวาร เสริมสร้างวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ เพื่อปลูกจิตสำนึกรักษ์บ้านเกิด (กล้าหาญ เสียสละ รับผิดชอบ กตัญญู) ให้เกิดขึ้นในจิตใจของชาวโคราช เพื่อนำอาหารแห้ง และเงินที่เหลือจากการหักคำใช้จ่ายแล้ว ไปจัดกิจกรรมคณะสงฆ์ในด้านสาธารณสงเคราะห์ จัดกิจกรรมเผยแผ่ทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ การจัดสวดมนต์ในบ้าน วัด โรงเรียน เพื่อหนุนเสริมโครงการหมู่ป้นรักษาศีล ๕ ในจังหวัดนครราชลีมา นอกจากนี้ ยังเป็นกาอุทิตบุญกุศลให้กับผู้เสียชีวิต พรัอมกับเป็นกำดังใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่จังหวัดนครราชสีมาอีกด้วย

Total Page Visits: 45 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube