รองแม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “สำนึกรัก(ษ์)บ้านเกิด 7″

      เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมให้ชุมชนคนในชาติเกิดความรัก ความสามัคคีในถิ่นฐานบ้านเกิด ณ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (หน้าประตูค่ายสุรนารี) อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เส้นทางการปั่นจักรยานจากอนุสาวรีย์ท้าว สุรนารี (หน้าประตูค่ายสุรนารี) ไปยังบ้านชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รวมระยะทางปั่นจักรยานทั้งสิ้น ๓๔๒ กิโลเมตร

     พลตรี อรรถ สิงหัษฐิต รองแม่ทัพภาคที่ 2 และคณะ รวมประมาณ ๓๐ คน ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานตลอดเส้นทาง เป็นการรณรงค์ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกให้กับชุมมชนและครอบครัวตลอดจนประชาชนทั่วไปสำนึกรักบ้านเกิดแล้ว ยังหันมาออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานหรือนำไปใช้เป็นพาหนะหลักในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะทำให้ลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายของประชาชนในอีกทางหนึ่งด้วย

Total Page Visits: 91 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube