กองทัพภาคที่ 2 เตรียมจัดงานวิ่ง โครงการ “ARMY LAND RUN @ค่ายทหาร”

     พลตรี พิเชษฐ์ อาจฤทธิ์รงค์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธาน การประชุมเตรียมการจัดงานวิ่งโครงการ “ARMY LAND RUN @ค่ายทหาร” ร่วมกับ นักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 2 กองทัพภาคที่ 2  ทั้ง 20 จังหวัด ณ ห้องประชุม (1) กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563

     ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมวิ่งและกิจกรรมสันทนาการ ในพื้นที่ 5 กลุ่มจังหวัด ตามการบริหารงานแบบบรูณาการเชิงยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนประชาชนทั่วไป มาท่องเที่ยวเพื่อเปิดประสบการณ์ในเขตทหาร จัดหารายได้ช่วยเหลือกำลังพลที่บาดเจ็บ และครอบครัวทหารเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 

 

Total Page Visits: 57 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube