เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการบริหารจัดการความมั่นคง ด้านสังคมและการเมือง(ยุทธศาสตร์ชาติ)

     เมื่อวันที่ 24 ม.ค.63 เวลา 09.00 น. พลตรี ราชัน ประจันตะเสน เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการบริหารจัดการความมั่นคง ด้านสังคมและการเมือง(ยุทธศาสตร์ชาติ) ณ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการบริหารจัดการความมั่นคง ด้านสังคมและการเมือง(ยุทธศาสตร์ชาติ)ขึ้น ในห้วงวันที่ 22-24 ม.ค.63 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 72 นาย ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสายงาน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จะได้นำแนวทางในการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับมอบให้เสร็จตามห้วงเวลา รวมถึงการแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น ความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและแผนการพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน ในยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี และเพื่อที่จะได้นำความรู้และแนวทางที่ได้รับในครั้งนี้ ไปดำเนินการให้ภารกิจของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในสำเร็จตามเป้าหมาย และเพื่อเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ให้กับประชาชน สังคมและประเทศชาติ ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สืบไป

 

Total Page Visits: 84 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube