รอง ผอ.รมน.ภาค 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการบริหารจัดการความมั่นคง ด้านสังคมและการเมือง(ยุทธศาสตร์ชาติ)

     พลโท พันธุ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการบริหารจัดการความมั่นคง ด้านสังคมและการเมือง(ยุทธศาสตร์ชาติ) โดยมี พลตรี ณรงค์ศักดิ์ ปานพิมพ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 และ พันเอก เด่นพิภพ ศาตะโยธิน ผู้อำนวยการส่วนแผนและโครงการ ศูนย์ปฏิบัติที่ 1 เข้าร่วมพิธี ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์  แกรนด์ โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการบริหารจัดการความมั่นคง ด้านสังคมและการเมือง(ยุทธศาสตร์ชาติ)ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงานในระดับจังหวัดและกำลังพลที่ปฏิบัติงานในสายงาน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในการชี้แจงนโยบาย และแนวทางในการดำเนินการตามแผนงานและโครงการ เพื่อให้การบริหารจัดการความมั่นคงในพื้นที่บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและเกิดประสิทธิผล อีกทั้งจะได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับ นำไปวางแผนบูรณาการขับเคลื่อนงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ให้บรรลุผลสำเร็จความนโยบาย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563

 

Total Page Visits: 128 - Today Page Visits: 3

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube