กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีสวนสนามเฉลิมพระเกียรติปฏิติญานตนต่อพระบรมฉายาลักษณ์เนื่องในวันกองทัพไทยและพิธีบรมราชาภิเษกปี 2562

     กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีสวนสนามเฉลิมพระเกียรติปฏิติญานตนต่อ พระบรมฉายาลักษณ์เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2563 และพิธีบรมราชาภิเษกปี 2562 โดยมี พลตรี พิเชษฐ์ อาจฤทธิ์รงค์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วยคณะข้าราชการหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 กระทำพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อพระบรมฉายาลักษณ์ และธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2563 ประกอบกำลัง 4 กรมสวนสนาม 17 กองพันสวนสนาม และ 2 กองร้อยวิ่งสวนสนาม รวมกำลังพลกว่า 2,000 นาย โดยมี พันเอก เศวตรฉัตร ศิริรักษ์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 เป็นผู้บังคับกองผสม เพื่อเกียรติประวัติครั้งสำคัญของกำลังพลของกองทัพซึ่งทหารทึกนายจะต้องผ่านการเข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าว เพื่อแสดงถึงความเป็นทหารอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน ทหารทุกนาย จะต้องพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ของทหารมืออาชีพ มีความรักความสามัคคีอย่างแน่นแฟ้น พร้อมอุทิศตนเพื่อปกป้องอธิปไตย และผลประโยชน์ของส่วนรวมของชาติ เทิดทูน และจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไว้ยิ่งชีพ รวมทั้งยึดมั่นในการปฏิบัติตามคำสัตย์ปฏิญาณตนไว้อย่างมั่นคงตลอดไป ก่อนที่กระทำพิธีสวนสนามได้มีการสาธิตการปฏิบัติการทางทหาร เพื่อนำเสนอให้เห็นถึงพัฒนาการทางทหารตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ขีดความสามารถของกำลังพลในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าผ่านเหตุการณ์จำลอง โดยมีการใช้อาวุธควบคู่กับระบบเทคโนโลยีระดับสูงในการปฏิบัติ เพื่อยืนยันถึงความพร้อมและศักยภาพของกองทัพบก พร้อมที่จะดูแลประเทศชาติ และประชาชน ได้ในทุกสถานการณ์ ณ ลานอเนกประสงค์กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563

Total Page Visits: 99 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube