กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีสงฆ์เนื่องในวันกองทัพไทยและวันกองทัพบก

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย คุณปาริชาต เกียรติสาร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และกำลังพลหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 ประกอบพิธีสงฆ์ในวันกองทัพไทยและกองทัพบก พร้อมกับในโอกาสพิธีบรมราชาภิเษกปี 2562 มีกำลังพลที่ประกอบกำลัง 4 กรม 17 กองพัน และ 2 กองร้อยวิ่งสวนสนาม โดยมี พันเอก เศวตรฉัตร ศิริรักษ์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 เป็นผู้บังคับกองผสม เพื่อเกียรติประวัติครั้งสำคัญของกำลังพลทุกนายที่จะต้องผ่านการเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมพิธีในการสวนสนามต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ดังกล่าว เพื่อแสดงถึงความเป็นทหารอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน ทหารทุกนายจะต้องพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ของทหารมืออาชีพ มีความรักความสามัคคีอย่างแน่นแฟ้น พร้อมอุทิศตนเพื่อปกป้องอธิปไตย และผลประโยชน์ของส่วนรวม เทิดทูน และจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไว้ยิ่งชีพสืบไป

    ณ สโมสรร่วมเริงไชยค่ายสุรนารี อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563

 

Total Page Visits: 71 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube