แม่ทัพภาคที่ 2/ผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทาน กองทัพภาคที่ 2 เปิดการบรรยาย หัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์ กับ สังคมไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 4/62 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2/ผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทาน กองทัพภาคที่ 2 เปิดการบรรยาย หัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์ กับ สังคมไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 4/62 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ให้กับข้าราชการ กำลังพล โรงพยาบาลค่ายสุรนารี เพื่อถ่ายทอดประวัติศาสตร์ชาติไทย และ บุญคุณพระมหากษัตริย์ ในด้านต่างๆ ที่ทรงปกครองประเทศและรักษาเอกราชของชาติ ด้วยความเสียสละ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยพระมหากษัตริย์ทรงอยู่ในฐานะจอมทัพและ เป็นผู้นำในการทำสงคราม เพื่อป้องกันบ้านเมืองและการขยายอำนาจ ทรงเสียสละทุ่มเทพระวรกาย และพระราชหฤทัย ประกอบพระราชกรณียกิจที่มีต่อปวงชนชาวไทย และสังคมไทย ซึ่งทุกพระองค์ ทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์ เพื่อให้คนไทยได้มีเอกราช อาศัยอยู่ในผืนแผ่นดินไทยได้ ด้วยความสงบสุขจนถึงปัจจุบันนี้ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย

ณ ห้องราชาวดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โรงพยาบาลค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube