“กองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล” โดยกองกำลังสุรนารี

กองกำลังสุรนารี โดย ชุดช่าง กองกำลังสุรนารี ดำเนินการโครงการ “กองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล” ร่วมกับราษฎรจิตอาสาฯบ้านหมอนเจริญ ก่อสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส นางสุกัญญา ยิ่งมี อายุ 36 ปี เลขที่ 77 ม.7 บ้านหมอนเจริญ ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จว.สุรินทร์ ตามโครงการกองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทยถวายเป็นพระราชกุศล สนับสนุนงบประมาณโดย เทศบาลตำบลกาบเชิง 100,000 บาท ซึ่งได้มีพิธียกเสาเอก เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี นายสิทธิโรจน์ เจริญธนะศักดิ์ นอภ.กาบเชิง ผลของการก่อสร้าง คิดเป็น 5%

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube