การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง โดย ศปภอ.ทบ.2

    เมื่อวันที่ 14 ม.ค.63 ศบภ.นปอ. โดย ศปภอ.ทบ.2 จัด ชป.กร. และจิตอาสาพระราชทาน พร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร ร่วมกับ อบต.มะเกลือเก่า ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน และสถานศึกษา จากสภาพปัญหาภัยแล้ง ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ในพื้นที่ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จว.น.ม. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน นักเรียน และบุคคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่ประสบภัย โดยการนำน้ำไปแจกจ่ายให้กับ รร.วังรางพิทยาคม , รร.บ้านห้วยไผ่ และ ชุมชน บ.หนองหลักพัน ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จว.นครราชสีมา

ขอบคุณภาพถ่าย : ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube