รอง ผอ.รมน.ภาค 2 เปิดการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฝ่ายประสานงาน คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบรูณาการ ประจำปี 2563

     พลโท พันธ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เปิดการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฝ่ายประสานงาน คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบรูณาการ ประจำปี 2563
ซึ่ง สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคง กองทัพภาคที่ 2 ได้จัดการปฐมนิเทศให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฝ่ายประสานงานฯ ในระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2562 โดยมีวัถุประสงค์ วิเคราะห์พื้นที่เป้าหมายและการจัดทำประมาณการภัยคุกคลามในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปสู่การประกาศพื้นที่ให้จังหวัดประกาศเป็นพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง

     ณ โรงแรมดิแอร์พอร์ต โคราช ถนนเดชอุดม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562

 

Total Page Visits: 156 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube