แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจความเข้มแข็งท้องถิ่น ระบบเมืองเกษตรอัจฉริยะ Smart city Smart Energy จังหวัดสุรินทร์

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ทำเลทุ่งดอกรัก ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ตรวจความเข้มแข็งท้องถิ่น ระบบเมืองเกษตรอัจฉริยะ Smart city Smart Energy โดยการนำเอาเทคโนยีมาช่วยในการบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมสู้ศึกภัยแล้งในฤดูกาลที่จะมาเยือนในปีนี้ ด้วนการใช้ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กักเก็บน้ำใส่ถังขนาดใหญ่เพื่อกระจายน้ำสู่แปลงเพาะข้าวหอมมะลิพันธุ์ กข.105 ชื่อดังของเมืองสุรินทร์จำนวนกว่า 200 ไร่ สำหรับ 19 กลุ่มเกษตร 14 หมู่บ้าน ในพื้นที่

     ทั้งนี้แม่ทัพภาคที่ 2 ได้การน้อมนำแนวทางการบริหารจัดการน้ำที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 มอบให้ปวงชนชาวไทยมาเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำที่ยั่งยืน ซึ่งการสร้างองค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำ ทั้งน้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน และการกระจายน้ำ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพี่น้องประชาชน ซึ่งกองทัพก็อยากเห็นพี่น้องประชาชนมีความมั่นคง เพราะน้ำก็คือส่วนหนึ่งของปัจจัยความมั่นคง และเชื่อว่าหากพี่น้องประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการน้ำ ชาวอีสานจะไม่ประสบกับปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้วอีกต่อไป

Total Page Visits: 153 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube