แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พันเอก Roger Lewis ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร สหราชอาณาจักร ประจำประเทศไทย ร่วมตรวจเยี่ยมการฝึกผสม Panther Gold 2019

     เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562  พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พันเอก Roger Lewis ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร สหราชอาณาจักร ประจำประเทศไทย ร่วมตรวจเยี่ยมการฝึกผสม Panther Gold 2019 ซึ่งใช้พื้นที่ทำการฝึกทางยุทธวิธี ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับฟังบรรยายสรุปแผนการฝึก และเยี่ยมชมการฝึกทางยุทธวิธีการเตรียมการเข้าตี กองทัพไทย ร่วมกับ กองทัพสหราชอาณาจักร ซึ่งได้จัดการฝึกผสมร่วมกัน ภายใต้ รหัสการฝึกแพนเธอร์โกลด์ Panther ห้วงการฝึกระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ และเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การฝึกทางทหาร ตามหลักนิยมของทั้ง 2 ประเทศ รวมทั้งขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ระหว่าง 2 กองทัพ รวมถึงเพื่อกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านความมั่งคงระหว่างกองทัพไทย และกองทัพสหราชอาณาจักร มีผู้เข้าร่วมการฝึกฯ จำนวน 280 นาย สำหรับ การฝึกผสมฯ ในครั้งนี้ แบ่งเป็น 4 ขั้น ประกอบด้วย การฝึกปรับพื้นฐานยุทธวิธีทหารราบระดับหมวดปืนเล็ก (Pre – CTX) ณ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

การฝึกแลกเปลี่ยน/ปรับมาตรฐาน (CTX)

– การฝึกภาคสนาม (FTX) ยุทธวิธีระดับหมวดปืนเล็กผสม ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน และการฝึกภาคสนาม (FTX) ยุทธวิธีระดับกองร้อยอาวุธเบา เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางทหารระดับยุทธวิธีร่วมกันทั้งสองกองทัพ

Total Page Visits: 174 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube