รองแม่ทัพภาคที่ 2 ปิดการฝึกหลักสูตรหน่วยทหารขนาดเล็กกองทัพภาคที่ 2 รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563

     เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562  พลตรี พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 ปิดการฝึกหลักสูตรหน่วยทหารขนาดเล็กกองทัพภาคที่ 2 รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563 พร้อมมอบใบประกาศให้กับกำลังพลที่เข้ารับการฝึกฯ ณ ห้องอบรม กองร้อยฝึกรบพิเศษ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่กองทัพบกได้อนุมัติให้มีการจัดการฝึกอย่างเป็นรูปธรรมพัฒนาทางยุทธวิธีจากหน่วยทหารขนาดเล็กเป็นการปฏิบัติแบบอิสระภาพเพื่อเสริมสร้างความชำนาญในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลความเจริญหรือตามแนวชายแดน ให้สำเร็จบรรลุภารกิจตามที่ได้รับมอบจากหน่วยเหนือ และที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นผู้มีวินัยที่ดี มีความกล้าหาญเสียสละ มีความสามัคคีในหมู่คณะและมีความอดทนเป็นเลิศ

     ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกทุกคนที่สำเร็จการฝึกในครั้งนี้ จะได้นำเอาวิชาความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกรวมทั้งวิธีการปฏิบัติของหน่วยทหารขนาดเล็ก ไปขยายผลให้กับกำลังพลภายในหน่วย และใช้ในการนำหน่วยปฏิบัติภารกิจให้บรรลุผลสำเร็จ

 

 

Total Page Visits: 170 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube