รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการฝึกผสมระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทย กับ กองทัพบกสหราชอาณาจักร แพนเธอร์โกลด์ 2019 (FTX)

     พันเอก วิทยา สระแกทอง รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการฝึกผสมระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทย กับ กองทัพบกสหราชอาณาจักร แพนเธอร์โกลด์ 2019 (FTX)

ซึ่ได้ดำเนินการฝึกห้วงระหว่าง วันที่ 11 – 28 พฤศจิกายน 2562 ในพื้นที่ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ และพื้นที่เขตการจัดการอุทยานแห่งชาติทับลานที่ 3 คลองน้ำมัน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีทหารไทย และทหารกูรข่าจากสหราชอาณาจักร เข้าฝึกในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เชื่อมสัมพันธ์ไมตรี ประสบการณ์และเทคนิคยุทธวิธีทางทหาร ในการปฏิบัติการทางยุทธวิธี ระดับกองร้อยเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

Total Page Visits: 192 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube