แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการสัมนาอบรมแบบบูรณาการให้ความรู้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานด้านป้องกันประเทศ, การรักษาความมั่นคงภายใน, การป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการสัมนาอบรมแบบบูรณาการให้ความรู้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานด้านป้องกันประเทศ, การรักษาความมั่นคงภายใน, การป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด ประจำปี 2563 เป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ จนถึงนโยบายของกองทัพบกเพื่อให้เกิดการบูรณาการกับทุกภาคส่วน ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพื้นที่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและรูปธรรมมากขึ้น ณ ห้องกินรี โรงแรมปัญจดารา อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

 

Total Page Visits: 142 - Today Page Visits: 2

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube