พลตรี อิทธิพล สุวรรณรัฐ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ตรวจเยี่ยมชมการฝึกสาธิตของครูผืกต้นแบบ

     พลตรี อิทธิพล สุวรรณรัฐ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน พร้อมคณะ ลงพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมชมการฝึกสาธิตของครูผืกต้นแบบ โดยมี พลตรี พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับ ณ ห้องร่วมเริงไชย สโสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

กองทัพภาคที่ ๒ ได้ฝึกครูฝึกต้นแบบ ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งผู้บัญชาการทหารบกได้ให้ความสำคัญกับนักศึกษาวิชาทหาร ถือเป็นกำลังที่สำคัญ ส่วนหนึ่ง ที่ช่วยสนับสนุนภารกิจ ของกองทัพ เนื่องจาก เป็นคนรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ ความทันสมัย หากสามารถ ฝึกอบรมให้นักศึกษาวิชาทหารเป็นผู้ที่มีวินัย มีความเสียสละ มีจิตอาสา มีความศรัทธาต่อสถาบันหลักของชาติ รวมทั้งสถานทหารแล้ว ถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน และจะก่อให้เกิดพลังสนับสนุนกองทัพได้อย่างมหาศาล เพื่อให้การฝึกนักศึกษาดังกล่าว กองทัพภาคที่ 2 จึงได้สาธิตครูฝึกเตรียมความพร้อมในการฝึกให้กับ คณะครูฝึกของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ได้ชมในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิการยน 2562

Total Page Visits: 258 - Today Page Visits: 2

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube