กองทัพภาคที่ 2 ร่วมพิธี “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

     ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช จึงได้อนุมัติกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

     โครงการฝนหลวง เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เพื่อสร้างฝนเทียมสำหรับบรรเทาปัญหาความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำในการเกษตรในทุกพื้นที่ เมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนพสกนิกร เมื่อปี 2498 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ทรงรับทราบถึงความเดือดร้อนทุกข์ยากของราษฎรและเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตร จึงได้มีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานโครงการพระราชดำริ “ฝนหลวง”(Artificial rain) ให้กับ ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล ไปดำเนินการ

     เพื่อเป็นการรำลึกถึงหระมหากรุณาธิคุณ จังหวัดนครราชสีมาร่วมกับทึชุกภาคส่วนได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ โดยมี พันเอก นรธิป โพยนอก รองเสธนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ร่วมพิธีฯ   ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

Total Page Visits: 157 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube