ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 เยี่ยมปลอบขวัญให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน

คุณ ปาริชาต เกียรติสาร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 นำคณะสมาคมแม่บ้าน กองทัพภาคที่ 2 เยี่ยมปลอบขวัญให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนด้านกองกำลังสุรนารี หน่วยเฉพาะกิจทหารพราน และตำรวจตระเวนขายแดน พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบรืโภค ให้กับหน่วยที่ปฏิบัติงานในพื้นและกล่าวให้กำลังใจ “ขอบคุณที่เสียสละ อยู่ห่างครอบครัว ทำให้แนวหลังได้อุ่นใจ”

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube