รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการฝึกหลักสูตรหน่วยทหารขนาดเล็กกองทัพภาคที่ 2 รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563

     พลตรี พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการฝึกหลักสูตรหน่วยทหารขนาดเล็กกองทัพภาคที่ 2 รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563 ณ กองร้อยฝึกรบพิเศษ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่กองทัพบกได้อนุมัติให้มีการจัดการฝึกอย่างเป็นรูปธรรมพัฒนาทางยุทธวิธีจากหน่วยทหารขนาดเล็กเป็นการปฏิบัติแบบอิสระภาพเพื่อเสริมสร้างความชำนาญในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลความเจริญหรือตามแนวชายแดน ให้สำเร็จบรรลุภารกิจตามที่ได้รับมอบจากหน่วยเหนือ และที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นผู้มีวินัยที่ดี มีความกล้าหาญเสียสละ มีความสามัคคีในหมู่คณะและมีความอดทนเป็นเลิศ และปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วงตามที่กองทัพบกมุ่งหวัง  เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

Total Page Visits: 3 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube